Familiene

Før handelssteds-og gjestgiverbevillingen kom igang i 1770-årene, hadde Kjerringøy vært kirkested, tingsted, borgerleie, skipperleie og rettersted i lang tid. Gravhauger fra jernalderen og kirkegård fra middelalderen ligger i umiddelbar nærhet.

Den første som tok handelsbeviling på Kjerringøy, var Johannes S. Bernhoft i 1775. Hans sønn Adam Humbold Bernhoft drev stedet etter sin far. Bernhoftene klarer aldri å bygge opp stedet til å bli særlig betydningsfullt.

I 1803 kjøper Christen Sverdrup handelsstedet, og bygger opp en robust bedrift. Han bygger flere hus, og Kjerringøy begynner å få mer betydning. Ved hans død i 1829 arver hans eldste datter Anna Elisabeth Ellingsen og hennes mann Jens Nicolai Ellingsen stedet. Ellingsen kom fra en slekt med svært mange handelsmenn. Hans far og 6 onkler handler i fisk og fiskevarer over hele nordre Nordland, og familien markerer seg sterkt. I 1849 dør Ellingsen, og enken Anna Elisabeth driver videre alene, fram til hun i 1859 gifter seg med sin handelsfullmektig Erasmus B.K. Zahl. 

Anna Elisabeth dør i 1879, Zahl i 1900. Alle eiere av handelsstedet etter 1803 er etterkommere av Christen Sverdrup, men ikke i direkte arverekkefølge. Handelsbedriften på Kjerringøy var i Zahls tid en av de mest betydningsfulle i landsdelen.