Kjerringøyarkivet

Arkivet etter virksomheten på Kjerringøy er omfattende og innholdsrikt. Kjerringøyarkivet er på 23 hyllemeter, og viser handelsstedets virksomhet med hovedvekt på årene 1820-1900.

I 2014 ble dette arkivet en del av Norges dokumentarv, sammen med et knippe andre handelsarkiver fra Salten og Lofoten. Norges dokumentarv er et utvalg arkiv og arkivmateriale som utgjør Norges del av UNESCOs Memory of the world register. 

Arkivet er viktig i seg selv, som et omfattende eksempel på et nordlandsk handelssteds virksomhet. I tillegg er Kjerringøy i dag det best bevarte av de nordlandske handelssteder. Med sine 15 fredede originale bygninger, med tilhørende autentisk samling av interiør og gjenstander knyttet til driften, samt arkivmateriale etter seks handelsmenn og kvinner over 150 år, er Kjerringøy handelssted et unikt kulturminne i nasjonal sammenheng. Handelsstedet eies, forvaltes og formidles av Nordlandsmuseet. Det rike arkivmaterialet gir unike muligheter til kunnskap om driften på Kjerringøy. Flere hovedfags/masteroppgaver i historie har utgangspunkt i arkivet, i tillegg til at forskere i og utenfor Nordlandsmuseet har forsket på materialet. Handelsstedet er godt besøkt, og en vesentlig formidler av norsk kystkultur generelt og nordnorsk handelshistorie spesielt.

Kjerringøyarkivet består av korrespondanse, bøker og regnskapspapirer etter en rekke handelsmenn, som har til felles at de drev sin virksomhet fra handelsstedet Kjerringøy i årene 1801 og 1955. Det eldste dokumentet i arkivet er knyttet til handelsmann Christen Sverdrup, en "Hovedhandelsbog" som løper fra 1801-1829. Sverdrup kjøpte Kjerringøy først i 1803 og har dermed tatt med sin handelsbok fra sitt forrige bosted Hundholmen (nå Bodø). Det er kun få dokumenter i arkivet som er knyttet til han. Størstedelen av arkivet er etter handelshusene Jens Nicolai Ellingsen, Ellingsens enke, Anna Elisabeth, og K.Zahl, i årene mellom 1822 og 1900. I tillegg inneholder arkivet en del dokumenter etter handelshusene G.Kristiansen, G.Kristiansens eftf. og A.Amundsen, fra årene 1900-1955.

Arkiv nr. 15: Kjerringøy, Bodø (1801-1955)

1. Bøker (1801-1955)

1.1 Forretningene generelt

1.2 Regnskapsbøker for fiske, fiskeoppkjøp, fiskeforretninger, rorbuer

1.3 Dampskipsekspedisjonen

1.4 Post og telegrafbøker

1.5 Skysstasjonen

1.6 Forsikring

1.7 Bøker angående gården Kjerringøy

1.8 Kreditt-og jordegodsbøker

2. Korrespondanse (1822-1955)

3. Emneinndelt korrespondanse (1820-1951)

4. Regnskap/bilag (1830-1927)

Forskning basert på arkivet:

Fulsås, Narve: Vokteren og fallet til ein Nordnorsk handelsstad

Aas, Solveig Øvergaard: Kjerringøy handelssted i et kjønnsperspektiv. En studie av Anna Elisabeth Ellingsen Zahls liv og virke ca 1820-1879. Master i historie, NTNU 2016.

Engen, Arnfinn: Knut Hamsun og Zahl på Kjerringøy. Nordland distrikshøyskole, rapport nr 3 1977.

Moe, Knut: Den økonomiske utvikling ved Kjerringøy handelssted. Opplysninger fra Kjerringøyarkivet ved Nordlandsmuseet. Upublisert manuskript, ca 1965.