Samlingen

Kjerringøysamlingen på over 8000 gjenstander er i all hovedsak interiør og løsøre som befant seg på handelsstedet da Nordland fylkesmuseum kjøpte stedet i 1959.

Gjenstandssamlingen omfatter alt fra melkeringer og kjerner fra stabburet, gammelt vareutvalg fra kramboden, nordlandsbåter i naustet, til interiør, møbler og personlige eiendeler fra hovedbygningen.

Samlingen på handelsstedet har det særtrekk at den omfatter smått og stort av gjenstander som inngikk i både husholdning, dagligliv, handel, gårdsarbeid og fiske. Det finnes spesielle og verdifulle gjenstander, men også mange helt dagligdagse, enkle gjenstander. Siden samlingen ikke er samlet bit for bit, men utgjør et bo, er det stor variasjon i gjenstandstyper.

Av særlig interesse kan det nevnes at Kjerringøy handelssted har en stor samling av ryer. Totalt har vi hele 8 hele og 7 halve ryer i samlingen. Ryene var sengebredsel, og vanlig å bruke både i hjemmene og på Lofoten. Særlig var de godt egnet til å ta med i båt, siden de tålte å bli våte mye bedre enn skinnfeller gjør. Ryene er varme, gode sengebredsel. De var kostbare, en rye krever mye ull, og en båtrye med tett floss kan veie 8-10 kg. Astrid Bugge har skrevet om ryene på Kjerringøy. Det samme har Ellen Kjellmo i boka Båtrya.

Den maritime samlingen er mindre enn man kunne vente seg av et sted som har levd av marine ressurser og fraktefart. Båter og redskaper hadde en bruksverdi, og ble ikke liggende igjen i boet etter hvert som driften gikk ned utover 1900-tallet. Men blant annet det som ble liggende igjen, er en del spennende riggdeler og annet sjeldent maritimt utstyr.

Andre deler av av samlingen som fortjener å nevnes spesielt er familieportrettene av Anna Elisabeth Ellingsen, Christen Sverdrup og K.Zahl. Anna Elisabeths store engelske steintøysservise på over 70 kuverter er også verd å nevne. Serviset fra 1840-årene ble kjøpt inn i anledning bryllupet mellom Anna Elisabeth og K.Zahl, og er utgangspunktet for dekoren på et populært krus som selges på handelsstedet.